More Website Templates @ TemplateMonster.com - June 16, 2014!

Posiłek w szkole i w domu

Ruszył wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3" skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne. W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości:

 • 80 000 złotych na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej,
 • 25 000 złotych na adaptację, poprawę standardu i wyposażenia jadalni szkolnej.


W ramach udzielonego wsparcia finansowego można zakupić:

 1. Usługi remontowo adaptacyjne,
 2. Wyposażenie kuchni w stołówkach:
  • Stanowiska mycia rąk,
  • Stanowiska sporządzania potraw i napojów,
  • Stanowiska obróbki wstępnej,
  • Stanowiska obróbki cieplnej,
  • Stanowiska produkcji potraw z mięsa,
  • Stanowiska ekspedycji potraw i napojów,
  • Stanowiska mycia naczyń.
 3. Niezbędne wyposażenie jadalni.

Wkład własny

Wsparcie finansowe udzielane jest pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Ważne daty

 1. Do dnia 15 kwietnia – przekazanie przez szkoły do organów prowadzących danych niezbędnych do objęcia ich wsparciem finansowym,
 2. Do dnia 30 kwietnia – organ prowadzący występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do właściwego wojewody,
 3. Do dnia 30 maja – ocena wniosków przez zespół powołany przez wojewodę,
 4. Do dnia 30 czerwca – przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym wsparcia finansowego,
 5. Do dnia 31 grudnia – realizacja zadania.